ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณชามินีย์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ มูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา บริจาคทุนการศึกษา…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณปวีณา วงษา บริจาคเงินจำนวน…