ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

📍ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศิริกานต์ โทร 092-642110 และ 02-564-4444 ต่อ 7537