ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565