กันยายน 2019

Selective Nerve Root Block

การรักษาด้วยวิธีการฉีดยาระงับปวดบริเวณเส้นประสาทหลัง เป็นวิธีที่สามารถทาให้ผู้ป่วยลดอาการเจ็บปวดได้ถึงร้อยละ 70-80 ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งก่อนที่จะเลือกเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด อาการที่สามารถเข้ารับการรักษาโดยการฉีดยาระงับปวดบริเวณเส้นประสาทหลัง ได้แก่ 1.มีอาการปวดหลัง 2.โรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือมีอาการปวดร้าวลงขาทั้งสองข้าง (Herniated disc) 3.โรคกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทขาข้างใดข้างหนึ่ง หรือปวดขา ชาขาทั้งสองข้าง (Lumbar stenosis) 4.ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดบริเวณกระดูกสันหลังแล้วอาการดีขึ้นไม่มาก ข้อดี 1.เป็นการใช้ยาฉีดเฉพาะที่ ผู้ป่วยไม่ต้องดมยาสลบหรือระงับความรู้สึกทางประสาทไขสันหลัง 2.ใช้เครื่องมือเอกซเรย์นาร่องเพื่อบอกตาแหน่งได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทาในห้องผ่าตัดใช้ เวลาประมาณ 20 นาที 3.ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวหรือเดินได้ทันทีหลังการฉีดยาระงับปวดเสร็จ 4.หลังทาวิธีนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล สังเกตอาการเพียง2-3 ชั่วโมง ห...
Read more

อนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูก

อนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกอนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกอนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกอนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูก...
Read more

Activity tittle

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et....
Read more

อนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลัง (Spine Surgery)

อนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกอนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกอนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกอนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูก...
Read more