ประกาศ/ข่าวสาร
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านจิตเวช ปีการอบรม 2566 รอบที่ 1 ภายใน 31 ต.ค.65 [22 ก.ย.65] click  
สมัครศึกษาดูงานด้านจิตเวช ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2565 [13 มิ.ย. 65] — ปิดรับสมัคร–  
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านจิตเวช ปีการอบรม 2565 รอบที่ 2 ภายใน 30 เม.ย.65 [15 มี.ค.65] click  
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านจิตเวช ปีการอบรม 2565 รอบที่ 1 ภายใน 31 ต.ค.64 [23 ก.ย.64] click  
กำหนดการกิจกรรมงานบริหารการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน64-65 [29 พ.ค.64] click  
Flow งานรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน [29 พ.ค.64] click  
สมัครศึกษาดูงานด้านจิตเวช ม.ธรรมศาสตร์ สำหรับแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564 [19 มี.ค.64] click  
ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2564 [29ธ.ค.63] click  
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 [30ก.ย.63] click  
ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 [1ธ.ค.62] click  
รับสมัครอาจารย์จิตแพทย์ทั่วไป 2 ตำแหน่ง [2ก.ค.62] click  
รับสมัครอาจารย์จิตแพทย์ทั่วไป [15พ.ค.62] click  
About Us
Contact Us
  Log in