ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร…

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม มธ. ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม…

Sexology Course 2020

พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ ขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างและ “รู้ทันโรคจากการทำงาน”

พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ ขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างและ “รู้ทันโรคจากการทำงาน” สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน…