ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง“ความปลอดภัยทางชีวภาพและของเสียสารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการ”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง“ความปลอดภัยทางชีวภาพและของเสียสารเคมีอันตรายจากห้องปฏิบัติการ” วันศุกร์ที่…

ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ Thammasat Medical Skill and Education Center (TMEd)

ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ Thammasat…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)" ประจำปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและวิธีดำเนินการมาตรฐาน…