ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะแพทยศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะแพทยศาสตร์)สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่…

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง…

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่…