คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิชญ ตันติยวรงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย Best Institutional Research Award ในงานประชุมใหญ่ประจำปี 2565 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พิชญ ตันติยวรงค์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัย Best Institutional Research Award
ในงานประชุมใหญ่ประจำปี 2565 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช Royal Cliff Hotel พัทยา จ.ชลบุรี