คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สินชัย รองเดช ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่4

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นายแพทย์สินชัย รองเดช
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่4
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่