ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Ultrasound Workshop PROBLEM SOLVING TOOL FOR GENERAL PRACTITIONERS

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Ultrasound Workshop
PROBLEM SOLVING TOOL FOR GENERAL PRACTITIONERS
ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
สถานที่จัดงาน ณ ภาควิชารังสีวิทยา ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
🚩 เปิดรับสมัครจำนวน 60 คน

🚩 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

.
ธุรการภาควิชารังสีวิทยา (คุณธัญชนก หรือ คุณวิภาวี)
02-9269091