ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

📣ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565
🔺ทุนสนับสนุนการวิจัยแพทยศาสตรศึกษา
ทุนละไม่เกิน 80,000 บาท จำนวน 2 ทุน
🔺ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน
ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท จำนวน 8 ทุน
🔺ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท จำนวน 4 ทุน
🔺ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน
ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท จำนวน 1 ทุน

👉 Link ระเบียบประกาศ : https://drive.google.com/drive/folders/13ra4YpnBj1WKK_azMON58SuVQ3-Xp-Fd?usp=sharing

👉 Link แบบฟอร์มทุน : https://drive.google.com/drive/folders/12f5eazDYbwczL4HPXgljB6xsWvo6r8Bd?usp=sharing

📌จัดส่งที่งานบริหารการวิจัย ชั้น 4
อาคารราชสุดา ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565
📌ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-564-4444 ต่อ 7537
หรือที่เบอร์ 062-6942110 (คุณศิริกานต์)