ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565

📣ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนอุดหนุการวิจัยคณะแพทยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565
🔺ทุนประเภทที่ 1 ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท
🔺ทุนประเภทที่ 2 ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท
🔺ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการทำงานประจำทางคลินิก
(Routine Clinical Practice to Research) ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท
 
👉 Link ระเบียบประกาศ : https://drive.google.com/drive/folders/1OrRwyHIkN1lzDpNRp_urDIgeUlyPQT_m?usp=sharing
 
👉Link แบบฟอร์มทุน : https://drive.google.com/drive/folders/1M1b_h7XMm0GTREKNdn8t-fs1kOT88a6i?usp=sharing
 
📌จัดส่งที่งานบริหารการวิจัย ชั้น 4
อาคารราชสุดา ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565
📌ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-564-4444 ต่อ 7537
หรือที่เบอร์ 062-6942110 (คุณศิริกานต์)