เปิดลงทะเบียน Infectious Diseases Post COVID-19 Outbreaks ผ่านระบบ Online  LIVE ON FACEBOOK PAGE : ID TU conference

📣 เปิดลงทะเบียน Infectious Diseases Post COVID-19 Outbreaks
ผ่านระบบ Online 👉 LIVE ON FACEBOOK PAGE : ID TU conference
🖥 https://www.facebook.com/idtu.conference/
🗓 วันที่ 8 กันยายน 2565


จัดโดย
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
คุณโม โทร. 092-951-9561
.