การประชุม . Basic Spine Course 2022 “Everything You Need to Know is HERE” วันที่ 17-18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมนานาชาติ (Global Citizen Hall)

อนุสาขากระดูกสันหลัง ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดการประชุม
.
Basic Spine Course 2022
“Everything You Need to Know is HERE”
.
อัตราค่าลงทะเบียน
👉 ก่อน วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 : 2,000 บาท
👉 หลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 : 2,500 บาท
.
วันที่ 17-18 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุมนานาชาติ (Global Citizen Hall)
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
☎ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิจิตร, คุณปรารถนา
เบอร์โทร: 02-9269775
E-mail: noomai3112@gmail.com