ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 หัวข้อ “MEDICINE IN THE METAVERSE ERA”

📣 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565
หัวข้อ “MEDICINE IN THE METAVERSE ERA”

🗓วันที่ 3-5 สิงหาคม 2565
📌ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

▶️ สนใจสมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการได้ที่

📌ลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก

📌ลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายใน