ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565