ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จันทร์ศุจี ว่าขานฤทธี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.จันทร์ศุจี ว่าขานฤทธี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2565