โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2565 Short Intensive Course Diploma in Clinical Epidemiology 2022

โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2565
Short Intensive Course Diploma in Clinical Epidemiology 2022
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 – 13 กันยายน 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หรือเรียน Online ผ่านระบบ Ms Team

📣 ลงทะเบียนเรียนสามารถสมัครได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
🚩  แบบที่ 1 อบรมแบบทั้งคอร์ส ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท
🚩  แบบที่ 2 อบรมแบบเฉพาะหัวข้อ ค่าลงทะเบียนดังนี้
–  Concepts of clinical researches 15,000 บาท
–   Basic to advanced study designs 15,000 บาท

📍 1.หนังสือเชิญประชุมโครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2565 : Download 
📍 2.ใบสมัคร : Download 
**ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุเลขที่ใบสมัครมาที่ Line ID : @cetu
📍 3.รายละเอียดการชำระเงิน
**ชำระค่าลงทะเบียนด้วยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มธ. (โครงการบริการสังคม)
ธนาคารทหารไทยธนชาติ สาขาธรรมศาสตร์ – รังสิต เลขที่บัญชี 050-2-20271-6
(สมัครและโอนชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2565)
📍 4.ที่จอดรถ : Download 

☎️  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2977 8225 (คุณอรุณมาศ เนียมประเสริฐ)

📍 สถานที่เรียน ห้องเรียนบรรยาย 4601 ชั้น 6 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จะแจ้งให้ทราบตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ค่ะ****