คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี   นศพ.บัณฑิษา สมบูรณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดี   นศพ.บัณฑิษา สมบูรณ์
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
ได้รับ 2 รางวัล
1. Second Best Oral Abstract Presentation
2. Travel Award
ในการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง
“COVID-19 mitigation in secondary schools at the height of the pandemic”
งานประชุมวิชาการ 2022 Thai-American physicians Foundation Annual Meeting
ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. 2565 ณ เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา