รับสมัคร Chest Fellow หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง

รับสมัคร Chest Fellow หน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง
Scan QR code หรือโทร 061-0101064 (เกวรี)
ดูรายละเอียด คลิ๊ก https://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304