รับสมัคร Rheumato Fellow หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง

รับสมัคร Rheumato Fellow
หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
.
โทร.02-9269698 (อุไรวรรณ)
ดูรายละเอียด คลิ๊ก https://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304.