ขอขอบคุณผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์เรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมให้การต้อนรับ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงเทพ
และมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์เรียนดี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ ทุน
.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมแพทย์โดม๓ ชั้น๒ อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์