ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The Concerto for Diabetic Care ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ The Concerto for Diabetic Care
—————
🗓 6-8 มิถุนายน 2565
⏰ เวลา 8.50 – 16.00 น.
📍 ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารราชสุดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
⚠ CME 21 หน่วย
⚠ CNEU (เฉพาะผู้ onsite เท่านั้น)
.
แบบ Onsite รับไม่เกิน 60 คน และ Online ไม่จำกัดจำนวน
.
👇🏻 ลงทะเบียนออนไลน์
https://bit.ly/3MXL3dE
.
Rerun VDO 1 เดือนสำหรับผู้สมัคร online
Rerun VDO 2 เดือนสำหรับผู้สมัคร onsite


.
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
☎️ โทร.0 2926 9033 ในวันและเวลาราชการ