เชิญชวนบุคลากร ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Science & Technology Asia ฉบับพิเศษ (Supplement) เนื่องในโอกาสการจัดงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2565

เชิญชวนบุคลากร ร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Science & Technology Asia ฉบับพิเศษ (Supplement)
เนื่องในโอกาสการจัดงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มธ.ประจำปี 2565
📍เปิดรับผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้- วันที่ 30 มิถุนายน 2565
☎ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-564 -4444 ต่อ 7538 (คุณวณิชชา)