ประชาสัมพันธ์ สำหรับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป เข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ “Into the Multiverse of the EYE the space flight for GPs” . วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์ สำหรับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป
เข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ “Into the Multiverse of the EYE the space flight for GPs”
.
🗓 วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
⏰ 09.00-15.00 น.
📍 สถานที่ ห้องประชุม 248 ตึกปิยชาติ  ศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
.
ลงทะเบียนตาม link 🖥
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☎ 02-926-9957 (คุณดวงพร)
ธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
📲 เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อนเริ่มกิจกรรมได้ก่อนที่