คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา อภิสารธนรักษ์ ได้รับรางวัลองค์ปาฐกเกียรติยศ “สมพนธ์ บุณยคุปต์” ประจำปี พ.ศ.2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุชา อภิสารธนรักษ์
ได้รับรางวัลองค์ปาฐกเกียรติยศ “สมพนธ์ บุณยคุปต์” ประจำปี พ.ศ.2566
จากสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ในการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 49
“Shaping Knowledge Improving Practice”
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2566
ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี