เรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต และร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566  .

เรียนเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต มหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิต และร่วมพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 📸✨
.
📸 ถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
🗓 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 09.00 น.
🚩 ณ สวนหย่อมหน้าอาคารคุณากร
.
🎓 พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำหรับบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
🗓 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.15 – 14.00 น.
🚩 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์

🟢 ลงทะเบียน : https://shorturl.at/lGNX4
⚪ กำหนดการ : https://shorturl.at/kwxT2