เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 👶💟🩺
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
.
รายละเอียด : ttp://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา 02 926 9698 (ในวันและเวลาราชการ)