คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชนะ พงษ์เจริญ ได้รับรางวัล Best Research Award 2023

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญชนะ พงษ์เจริญ
ได้รับรางวัล Best Research Award 2023
จากผลงานวิจัยเรื่อง Comparison of Functional Recovery Between Unicompartmental and Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial
ในการประชุม 45th RCOST & 43rd ASEAN OA Meeting with Guest Nation from Australia (AOA)
.
ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 20 – 22 ตุลาคม 2566
ณ Royal Cliff Hotel, Pattaya, Thailand
.