โครงการบริการตรวจสุขภาพเนื่องใน “วันมหิดล” ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566

นักศึกษาศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี
.
จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพเนื่องใน “วันมหิดล”
ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 14.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี