ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมประชุม CLINICAL PATHOLOGICAL CONFERENCE “A 65-YEAR-OLD WOMAN WITH PATHOLOGIC FRACTURE OF RIGHT FEMUR” ณ ห้องประชุมสโมสรชั้น 4 อาคารคุณากร

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมประชุม CLINICAL PATHOLOGICAL CONFERENCE
“A 65-YEAR-OLD WOMAN WITH PATHOLOGIC FRACTURE OF RIGHT FEMUR”
ระหว่างเวลา 12.00 -14.00 น.
ณ ห้องประชุมสโมสรชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์