ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
ระหว่างเวลา 8.30 – 10.30 น.
ณ ลานหน้าพระราชบิดาชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์