“ด้วยรักจากใจ…สายใยแพทย์โดม” ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

 “ด้วยรักจากใจ…สายใยแพทย์โดม”
.
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566
เวลา 10.00 – 14.00 น.
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.