คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันทิกานต์ รุญรักษา สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ ผู้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เป็นตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณนันทิกานต์ รุญรักษา
สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ
ผู้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
เป็นตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ”
.
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 767 / 2566