โครงการความรู้สู่ประชาชน “วันโรคข้อสากล” (World arthritis day) “วันโรคข้อสากล” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

โครงการความรู้สู่ประชาชน “วันโรคข้อสากล” (World arthritis day)
.
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการความรู้สู่ประชาชน
“วันโรคข้อสากล” ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566
เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงกิจกรรม ชั้น 1
อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา
โทร 02-926-9578-9 , 02-926-9582
(วันและเวลาราชการ)