เปิดรับสมัคร 6 ตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร 6 ตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566
รายละเอียด : http://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304
.
☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานบริการการศึกษา 02 926 9698