ประกาศขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์ทางเพศ 1 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2567 SEXUAL MEDICINE(SM)

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✅ประกาศขยายเวลารับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาเวชศาสตร์ทางเพศ 1 ตำแหน่ง ปีการศึกษา 2567
SEXUAL MEDICINE(SM)
🚩รับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 02-926-9343
Link : http://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304