เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
รายละเอียด : http://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304
.
☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการการศึกษา 02 926 9698