ขอเชิญ อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมโครงการอบรม “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม และวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

ขอเชิญ อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมโครงการอบรม “การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน” ??
.
? ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม และวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
? ณ ห้อง 674 ชั้น6 อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์
.
? ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://me-qr.com/FJIuXNBk
.
☎สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณธีรยา (อ้อม) / คุณธีรวัต (อ๋อง)

โทร.0836987186