ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
.
? ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
? เวลา 09.00 – 11.30 น.
? ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่ง(801) ชั้น 8 อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต