เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์ทุกท่าน ร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

 เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์ทุกท่าน
ร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
? ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566
? เวลา 12.00 – 13.00 น.
.
?สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถแจ้งวัน และเวลานัดพบนักศึกษาได้ที่ Link : https://forms.gle/oWGqXELL9biP2Fqk7

หรือหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการที่จัดส่งไปทางภาควิชา/สาขา ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566
.
?สำหรับนักศึกษา
สามารถตรวจสอบวัน และเวลาในการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง Line กลุ่มประจำชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566
.
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานกิจการการศึกาา 02 926 9701