ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการให้ความรู้ทางจักษุวิทยา สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 2 EYE FOR GP  LANDSLIDE OVER PRACTICAL KNOWLEDGE IN OPHTHALMOLOGY

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการให้ความรู้ทางจักษุวิทยา
สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 2 EYE FOR GP ?️?
LANDSLIDE OVER PRACTICAL KNOWLEDGE IN OPHTHALMOLOGY
? วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
? ณ ห้อง 741 ชั้น7 อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMed)
.
บรรยายโดยอาจารย์ประจำภาควิชาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจักษุวิทยา
✨ Highlights ✨
Meet and Greet: A step-by-step guide to Ophthalmology Residency
โดย
? ศ.วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัยวงศกิตติรักษ์
? รศ.พญ.มัญชิมา มะกรวัฒนะ
? รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์
.
ลงทะเบียน ?https://get-qr.com/g-CEsS
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาควิชาจักษุวิทยา 02-926-9957 (คุณเฟิร์น หรือ คุณดอย)