ประชุมวิชาการ รูปแบบ hybrid ฟรี! หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. จัดงานประชุมวิชาการ “TU One Day Hematology 2023” ??

ประชุมวิชาการ รูปแบบ hybrid ฟรี!
หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ.
จัดงานประชุมวิชาการ “TU One Day Hematology 2023” ??
.
ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
เวลา 08.15 – 16.00 น.
ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.

? สามารถเลือกเข้าร่วมได้ทั้งรูปแบบ onsite หรือ online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
✨ CME 7.75 หน่วยสำหรับแพทย์ ✨
.
? ลงทะเบียน : https://www.med-tu.org/Hematology
? Link สำหรับการประชุม online : https://medtu.webex.com/medtu/j.php…

.