คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ศิรชัช หาญวิวัฒนกูล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ได้รับรางวัล ” Travel Award ” ในการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยที่งานประชุม Thai American Physician Foundation 2023

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ
นศพ.ศิรชัช หาญวิวัฒนกูล
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
ได้รับรางวัล ” Travel Award ” ในการแข่งขันการนำเสนองานวิจัยที่งานประชุม Thai American Physician Foundation 2023
.
โดยเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ” Understanding what influence their perception of COVID-19 and vaccine acceptance: A multicenter study among people living with HIV ”
.
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา