ประชาสัมพันธ์โครงการ Research Club (ตลาดนัดวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 

ประชาสัมพันธ์โครงการ Research Club
(ตลาดนัดวิจัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 ?
.
เสวนาในหัวข้อ
” How to transform GOOD research to GREAT Innovation ”
วิทยากรโดย
– ศ.ดรอาณัติ สีมัตเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ
– ภก.ประพล ฐานะโชติพันธ์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
.
ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 4533 ชั้น 5 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์
.
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/s3mYMzLrMYmVS28w7
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎ 02-564 4444 ต่อ ,7538 (คุณวณิชา)