คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ ได้รับรางวัล Best Poster Award จากงานประชุมวิชาการ 11th Congress of The Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2023) .

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.อิสราภา ชื่นสุวรรณ
ได้รับรางวัล Best Poster Award
จากงานประชุมวิชาการ 11th Congress of The Asian Society for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (ASCAPAP 2023)
.
ในการประกวดผลงานวิจัยเรื่อง
Prevalence and Characteristics of Temper Tantrums in 1-6 year old Children and Impact on Caregivers
.
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2566
ณ Kyoto International Conference Center, Japan
.