ขอเรียนเชิญอาจารย์ แพย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเรียนเชิญอาจารย์ แพย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาต่างๆ
ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2565
.
🗓 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
⏰ เวลา 12.00 – 16.30 น.
🚩 ณ ห้องสโมสร ชั้น4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ.
.