เชิญผู้สนใจร่วมงาน ความรู้สู่ประชาชน 2566 “โรคธาลัสซีเมีย กินอย่างไร.. ไม่ให้เหล็กเกิน”วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566

เชิญผู้สนใจร่วมงาน ความรู้สู่ประชาชน 2566
“โรคธาลัสซีเมีย กินอย่างไร.. ไม่ให้เหล็กเกิน”
.
🗓 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
⏰ เวลา 12.00 – 13.00 น.
📍 ณ ห้อง 4429 ชั้น4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย
สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับชมรมผู้ป่วยธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร.0 2926 9793-4
📩 Email : hematology.thammasat@gmail.com
.