ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์ มธ. ประจำปี 2566
-ทุนตำราหรือหนังสือ ภาษาไทย ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท
-ภาษาอังกฤษ ทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
-ทุนสื่อการสอน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
.
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ.
🚩 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3IcLpgK


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณ บงกช เอี่ยมชื่น
Tel: (66)2-926-9694
Fax: (66)2-926-9676